بلغم

زودرنجی, حساس و ریزبین. نه از آن نوعی که خوب باشد, نه. شورش را درآورده ای دیگر, به دل می گیری هر چیز ناچیزی را, مثل بچه ها زود قهر می کنی و قهرهایت هم تا قیامت است, باید نازت را بکشم, موهای نرمت را نوازش کنم تا زاویه ی ابروهایت کمی تغییر کند, فقط کمی. کو تا لبخند محوی بنشیند رو لب هایت.؟. دل نازکت را لای پنبه هم که بگذارم باز ترک بر می بردارد. تو رابطه ای موازی از دل و مو هستی, هرچه مو نازک تر, دل هم نازک تر...

و من همیشه فکر می کردم که چرا موهایم اینهمه نازک است؟

/ 0 نظر / 12 بازدید