انگار خوابه

 

درسته که بهمون حکم تخلیه دادن, درسته که تو این آخر سالی نمیدونم اینهمه وسیله رو کجا ببرم, درسته که پر از تنهایی و چه کنم؟ شدم, درسته که یه عالمه شکوفه رو درختا نشسته, درسته که کرسی رو جمع کردم, ...

ولی داره برف میباره و این خوبه, خیلی خوبه...

 

 

پ ن: همین دیروز بود که قول سیگار کشیدنم رو با اولین برف امسال پس گرفتم.

 

/ 0 نظر / 45 بازدید