این پائیز لعنتی...

تنهایی‌هایم شروع می‌شود با اولین باران پائیزی در اوایل آبان.

گز کردن‌هایم در خیابان‌های شلوغ و خلوت. کفش‌های کهنه‌ام بی منت همراهی‌ام می‌کنند که همیشه بیشتر از نو ها دوستشان دارم.

پائیز نفرت‌انگیز شروع شده با اولین باران...

/ 0 نظر / 7 بازدید