born

 

+خودت رو از دید خودت برام تعریف کن.

_نمی‌شناسمم.

+از ویژگی‌های خودت بگو.

_نمی‌دونمم.

+یه دونه بساز, داره دیر می‌شه.

_چه جوری؟

+از خودت بپرس.

_قهرمم. جواب نمی دمم.

+فقط تا سی فرصت داری.

_....

+به چی فکر می کنی؟

_به خودم.

+چه حسی داری؟

_نفرت.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید