محال است محال...

همه چیز به سرعت کوچک می‌شود و دور. آنقدر دور که خیال دوباره دیدنش هم محال می‌شود. من تکه‌ای در آسمان بی انتها در دورترین نقطه‌ی جهان نسبت به تو که در اعماق خاک جا خوش کرده‌ای.

/ 0 نظر / 17 بازدید