بارش و زایش و آرامش

فرو دادمش بالاخره. راه نفسم باز شده اما کمی پائینتر جا خوش کرده. کم کم راه خروج را نشانش خواهم داد و راضی به ترکم خواهمش کرد. کم کم عادت خواهم کرد به شکستن عادت ها. کم کم باور خواهم کرد بزرگ شدن را. کم کم تاب خواهم آورد اینهمه بی تابی را. امان بده. زمان می خواهم. کم کم... 

/ 0 نظر / 7 بازدید