لذات فلسفه ی ویلی کوچولو

خیال پافننوس در تائیس

من زیبایی زن هستم، ای دیوانه‌ی بی‌شعور چگونه می‌خواهی از من بگریزی؟ هر جا بروی نظیر مرا در شکوهمندی گل‌ها، لطف خرامندگان، پرواز کبوتران، جهش غزالان، صدای جویباران و تابش لطیف ماه خواهی دید و اگر دیده بر هم نهی، مرا در خود خواهی دید. این است راز جاودانگی و زیبایی نگاه من...

/ 0 نظر / 16 بازدید