آه

دلم تنگ است

شبم دلگیر و دلتنگ است

در این شهر پر از سودا

نفس تنگ است و دل تنگ است.

دلم گیر است و دلگیرم

به زودی, زودتر از تو

نمی ترسم, نمی رقصم

ولیکن زود , زودتر از زود می میرم

/ 0 نظر / 7 بازدید