خواب

گفت تا وقتی ریزش داری تحمل کن، نمی دونه من همیشه می ریزم، گفت صبر کن تا بند بیاد، نمی دونه من خیلی صبورم، گفت ممکنه تا بهار هم طول بکشه، نمی دونه هزار ساله که همه ی فصل های زندگیم زمستونه، گفت از آدم های گذری بگذر،نمی دونه گذشتن رو هیچکس بهتر از من بلد نیست، گفت گرماتو بریز تو آب، نمی دونه من همیشه موهام خیسه، گفت ...

خیلی چیزا گفت و نمی دونه گوش من فقط در و دروازه است

/ 0 نظر / 39 بازدید