عشق.عشق.عشق

 

 

قاصد خوش‌خبر از مجنون‌ام نامه آورده،

نامه را باز نکرده‌ام هنوز،

سال‌هاست روی طاقچه‌ی دلم مانده،

عاشقِ قاصد شده‌ام.

هفت اقلیم را پشت سر گذاشته‌ام،

خبری از قاصدک نیست.

از مجنون هم دیگر نامه‌ای نرسیده...

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید