خودخواهی با چاشنی هوس به اسم عشق.نوش.

_ ببخشید می‌شه عاشقم بشین؟

_ اگه عاشقت بشم هر روز باید بیای ببینمت. می‌تونی؟ اگه عاشقت بشم باید دستاتو بذاری تو دستم تا هر وقت که من بگم بمونه. می‌تونی؟ اگه عاشقت بشم باید هر وقت دلم خواست صداتو بشنوم حتی نیمه شب. می‌تونی؟ اگه عاشقت بشم باید همیشه منتظر زنگم باشی و تند تند حالمو بپرسی. می‌تونی؟ اگه عاشقت بشم باید با دوستام بیای بریم شمال یا حداقل همین کن خودمون. می‌تونی؟ اگه عاشقت بشم باید با هم بریم مهمونی‌های خوب خوب. می‌تونی؟ اگه عاشقت بشم باید...

_ ببخشید می‌شه عاشقم نشین؟

_ باشه. اینجوری راحت‌تریم.

/ 0 نظر / 20 بازدید