تنها قطعیتی که وجود داره اینه که هیچ چیزی قطعی نیست...

 

...

_شاید دیگه هرگز همدیگرو نبینیم؟

_سپیده که سر بزند در بیشه زار خزان زده,

شاید دوباره گلی بروید شبیه آنچه در بهار بوئیدی

پس به نام زندگی هرگز مگو هرگز...

/ 0 نظر / 9 بازدید