جاهلیت ماندگار

و بأی ذنبٍ قتلت...؟

جاهلیت مدرن همراه با چاشنی تکنولوژی و فن آوری روز.

به راستی بعد از گذشت 1500 سال از جاهلیت خارج شده ایم, یا فقط جاهلیتمان را مدرنیته کرده ایم؟

 

بیشتر از همیشه فکر می کنم به چیستن نبودنم و چرایی بودنت و کمتر از همیشه جوابی پیدا می کنم.پر از سؤالهایی شده ام که تا همیشه سؤال می مانند و جواب نمی شوند.

بهتر  ...

سؤالهابم را دوست دارم ولی از جواب می ترسم.

زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم

قانون را دوست دارم ولی از پاسبانها میترسم.

دین را دوست دارم ولی از کشیشان می ترسم.

آری اینچنین میگذرد روز و روزگار من.

من روز را دوست دارم ولی از روزگار می ترسم...

                                                                                              یادش گرامی

/ 0 نظر / 5 بازدید