ترس از ترس

جیرجیرک های تختم امشب سمفونی هزار دستان سر داده اند. سکوت را هزار تکه می کنند و خلوتم را سلاخی. فصل غربت من و عریانی تن پشت در ایستاده, تو اما پر غرورتر از هر صدایی سکوت کرده ای.

می ترسم از تقویم, تاریخ, تکرار, تاریکی, تنهایی, تبر, تو...

لینک

/ 0 نظر / 20 بازدید