مرگ

 

__  آخ آخ آخ...

__ چی شد؟

__ دندونم...

__ بذار ببینم.

__ دندونم چرا افتاد کف دستت آقای دکتر؟ کدوم دندونمه؟ چقدر جاش درد میکنه.

__ دندان پیشین پیشین پیشینته.

__ میگن اگه دندون آدم تو خواب بیافته تعبیرش مرگه. وای چرا توش خالیه این دندونه؟چرا انقدر سیاه شده؟ یعنی کی قراره بمیره دکتر؟

__ نگران نباش قابل تعمیره. یه سمباده می‌زنم روش و پرش می‌کنم می‌ذارم سر جاش.

__ راست میگی دکتر؟ خدا جون تویی؟ پس دکتر کجا رفت؟ خدایا خودت می خوای دندونمو درست کنی؟ من خجالت میکشما. حالا یعنی کسی نمیمیره دیگه؟

__ دارم درستش میکنم. کمتر حرف بزن.

__ آخ آخ آخ...بازم که درد می‌کنه.خدایا پس چرا از خواب پریدم؟ یعنی درستش کردی؟ خدا؟... خدا جون؟ کجا رفتی؟ مامان خدارو ندیدی؟ الان پیشم بود. داشت دندونمو درست می‌کرد. خودش داشت پرش می‌کرد.

__  خواب دیدی خیر باشه . نزدیکه ظهره. پاشو.

/ 0 نظر / 6 بازدید