خواب :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
بدون امضا نوشت :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
گذشته رو نمیشه کنار گذاشت :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
من کشتمش :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
همش کم میارم :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
رسولم باش در این روزگار نو :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
انگار خوابه :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
کاش پیامبر بودم :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱
ولنتاین :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
reservation road :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
انگار که هیچ وقت نبودی :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
بلغم :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
دیریست که دلـدار پـیـامی نفرستاد :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
تو را من چشم در راهم :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
... :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
ترس از ترس :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
روی ماه خداوند رو ببوس- مصطفی مستور. :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
تابستان بنفش :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
تبعید :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
نقش منفی قصه :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
اینجا انتهای زمستان است. :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠
خودخواهی با چاشنی هوس به اسم عشق.نوش. :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
محال است محال... :: جمعه ٢۳ دی ۱۳٩٠
سهراب‌کشی :: شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
دیگرانت عشق می خوانند و من سلطان عشق :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
بارش و زایش و آرامش :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
وارونه :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
خوشحالم که امسال پائیز زود تموم شد بر عکس همه چیز که خیلی داره کش میاد :: سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٠
این پائیز لعنتی... :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠
embrace me :: یکشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٠
الغوث الغوث :: شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
من تو را؟ :: سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠
22 تیرماه 90 :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠
کنکور... :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳٩٠
من مرده همه زنده :: شنبه ٤ تیر ۱۳٩٠
علی :: جمعه ٢٧ خرداد ۱۳٩٠
مقدمه ای بر فلسفه ی صدرا و هگل :: شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
صدرالمتحیرین :: پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
لذات فلسفه ی ویلی کوچولو :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
اردی ... :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
پرتابِ شخصیت :: جمعه ٥ فروردین ۱۳٩٠
سلاخی هفته :: دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠
آخرین ریزش :: دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
جدایی زمستان از من :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
تن ها :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
born :: جمعه ٦ اسفند ۱۳۸٩
rules :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
برای همه‌ی مادرانی که روزی فرزندی داشتند و حالا نه. :: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
رفیقان گرمابه و گلستان دیروز :: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
اشراق-عرفان-سهروردی :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
من دل به کار می دم ولی کار دل به من نمی‌ده. :: چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩
انتها :: شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩
شام غریبانی تماماً مخصوص :: شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
یک روز با پای پیاده... :: پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٩
حرمت نگه دار... :: جمعه ۱٢ آذر ۱۳۸٩
قبل التعطیلین هم دیگه بله؟ :: سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩
رثا :: چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩
سکوت :: سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩
یه بیت دیگه اضافه شد :: شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
کودکی ممول و پسر شجاع و پینوکیو 1 :: شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
به یاد جینگول :: جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩
مرضیه‌ی عزیزم مرد... :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
تقیه از نوع واژگون :: پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩
عشق.عشق.عشق :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
شاملو :: شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩
گمشده ای برای همیشه :: سه‌شنبه ٦ مهر ۱۳۸٩
پینوکیو :: دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩
هانیبال الخاص :: یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٩
هستی‘ مگه نه؟ :: سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩
لحظه‌های آخر :: جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩
باز بوی ماه مهر بوی ماه مدرسه :: سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
نفس آخر :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
مرگ :: شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩
یرما 2 :: چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٩
یرما 1 :: شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩
کمک... :: شنبه ٥ تیر ۱۳۸٩
واریس :: دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٩
مدار صفر درجه :: جمعه ۱٤ خرداد ۱۳۸٩
تنها قطعیتی که وجود داره اینه که هیچ چیزی قطعی نیست... :: جمعه ۱٤ خرداد ۱۳۸٩
طلا و مس :: پنجشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
سال ها ست که مرا جا گذاشته اند :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
تنهایی :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
کفشهایم :: دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
... :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٩
شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩ :: شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٩
دوشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٩
دانشجوی ترم آخر :: یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٩
توتم :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸
come back to me :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
تو یه روز دو تا به خاطر تو :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
اناهید :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸
جاهلیت ماندگار :: چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸
هستنهایم و نیستنهایم 3 :: شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۸
هستنهایم و نیستنهایم 2 :: چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸
هستنهایم یا نیستنهایم 1 :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸
سلام :: شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸
به پرشین بلاگ خوش آمدید :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸